« 2Krn 20:31 2 Księga Kronik 20:32 2Krn 20:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chodził drogą Asy, ojca swego, i nie ustąpił z niéj, czyniąc, co się przed Panem podobało.
2.GDAŃSKA.1881A chodził drogą ojca swego Azy, i nie uchylał się od niej, czyniąc co było dobrego w oczach Pańskich.
3.GDAŃSKA.2017A kroczył on drogą swojego ojca Asy i nie zboczył z niej, czyniąc to, co było prawe w oczach PANA.
4.KRUSZYŃSKIPostępował drogą ojca swego Asy i nie odstąpił od niej, aby wypełniać, co jest słusznym w oczach Bożych.
5.TYSIĄCL.WYD5Poszedł on drogą swego ojca, Asy, i nie zboczył z niej, starając się czynić to, co jest słuszne w oczach Pańskich.
6.BRYTYJKAKroczył on drogą swojego ojca Asy i nie odstąpił od niej, czyniąc to, co prawe w oczach Pana.
7.POZNAŃSKAKroczył on drogą swego ojca Asy i nie odstąpił od niej, a czynił to, co było dobre w oczach Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAKroczył on wiernie drogą swego ojca, Asy, nie schodząc z niej ani na chwilę i czyniąc to, co prawe w oczach Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I chodził drogą swojego ojca Asy; nie uchylał się od niej, czyniąc co słuszne w oczach WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJehoszafat kroczył wiernie drogą swojego ojca Asy. Czynił on to, co prawe w oczach PANA.