« 2Krn 20:4 2 Księga Kronik 20:5 2Krn 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I gdy stanął Jozaphat w pośród zgromadzenia Juda i Jeruzalem w domu Pańskim przed nową sienią,
2.GDAŃSKA.1881A tak stanął Jozafat w zgromadzeniu Judzkiem i Jeruzalemskiem w domu Pańskiem przed sienią nową.
3.GDAŃSKA.2017Jehoszafat stanął pośrodku zgromadzenia Judy i Jerozolimy w domu PANA, przed nowym dziedzińcem.
4.KRUSZYŃSKIJozafat stanął w zgromadzeniu Judy w Jerozolimie, w domu Bożym, przed nowym dziedzińcem
5.TYSIĄCL.WYD5Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem,
6.BRYTYJKAJehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni Pańskiej przed nowym dziedzińcem
7.POZNAŃSKAJozafat stanął pośród zgromadzenia ludu z Judy i z Jeruzalem w Świątyni Jahwe przed nowym dziedzińcem
8.WARSZ.PRASKAJozafat stanął pośrodku całego zgromadzenia mieszkańców Judy i Jerozolimy w świątyni Jahwe, przed nowym dziedzińcem,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jozafat stanął na zgromadzeniu Judy i Jeruszalaim'u, w domu WIEKUISTEGO, przed nowym dziedzińcem,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jehoszafat stanął w zgromadzeniu Judy i Jerozolimy, w świątyni PANA, przed nowym dziedzińcem,