« 2Krn 20:6 2 Księga Kronik 20:7 2Krn 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie ty, Boże nasz, pobiłeś wszystkie obywatele téj ziemie przed ludem twoim Izraelskim i dałeś ją nasieniu Abrahama, przyjaciela twego, na wieki?
2.GDAŃSKA.1881Izaliś nie ty, Boże nasz! wypędził obywateli tej ziemi przed twarzą ludu twego Izraelskiego, i podałeś ją nasieniu Abrahama przyjaciela twego na wieki?
3.GDAŃSKA.2017Czy to nie ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela, na wieki?
4.KRUSZYŃSKICzyż nie ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tego kraju przed narodem Twoim izraelskim i dałeś go nazawsze potomkom Abrahama, przyjaciela Twego?
5.TYSIĄCL.WYD5Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela?
6.BRYTYJKACzy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki?
7.POZNAŃSKACzy to nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed ludem Twym Izraelem i oddałeś ją na wieki potomstwu przyjaciela Twego, Abrahama?
8.WARSZ.PRASKATy, o Boże nasz, usunąłeś z tego kraju jego mieszkańców, aby zrobić miejsce dla Twojego ludu izraelskiego. Ty, który dałeś tę ziemię na zawsze potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś obywateli tej ziemi przed obliczem Twojego israelskiego ludu, i na wieki oddałeś ją nasieniu Abrahama, Twojego umiłowanego?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i czy nie Ty dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela, na wieki?