« Joz 7:9 Księga Jozuego 7:10 Joz 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Pan ku Jozue: „Wstań! Przecz leżysz nagle na ziemi?
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Jozuego: Wstań, przecz leżysz twarzą na ziemi?
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Jozuego: Wstań; przeczżeś upadł na oblicze twoje?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Jozuego: Wstań! Dlaczego tak leżysz na swej twarzy?
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Jozuego: wstań! czemuż to leżysz na obliczu swojem?
6.KRUSZYŃSKIRzekł tedy Bóg do Jozuego: "Wstańże! Czemużeś upadł na twarz swoją?
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan do Jozuego: Wstań! Dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi?
8.BRYTYJKAA Pan rzekł do Jozuego: Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi?
9.POZNAŃSKARzekł Jahwe do Jozuego: - Powstań, czemu leżysz twarzą do ziemi?
10.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jahwe do Jozuego: Podnieś się! Czemuż to upadłeś tak na oblicze?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Jezusa, syna Nuna: Wstań! Czemu leżysz na swym obliczu?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN odpowiedział Jozuemu: Wstań! Dlaczego leżysz twarzą ku ziemi?