« Joz 7:11 Księga Jozuego 7:12 Joz 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI nie będzie moc ostać Israhel przed swymi nieprzyjacielmi, ale pobieżą przed nimi, bo się jest pokalał zaklętą rzeczą. Nie będę więcej s wami, dojąd nie potrzecie jego, ktoż jest takim grzechem winien.
2.WUJEK.1923Ani będzie mógł ostać Izrael przed nieprzyjaciółmi swymi, i będzie uciekał przed nimi; bo splugawiony jest przeklęctwem: nie będę daléj z wami, aż wyniszczycie tego, który grzechu tego winien jest.
3.GDAŃSKA.1881A dla tegoć synowie Izraelscy nie będą się mogli ostać przed nieprzyjacioły swymi, tył będą podawali nieprzyjaciołom swym, bo się zmazali rzeczą przeklętą; nie będę więcej z wami, jeźli nie wykorzenicie przeklęstwa tego z pośrodku was.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego synowie Izraela nie mogli się ostać przed swymi wrogami, ale uciekli przed nimi, bo stali się przekleństwem. Nie będę więcej z wami, jeśli nie wytępicie spośród was tego, co przeklęte.
5.CYLKOWA przeto nie mogą synowie Israela się ostać przed obliczem wrogów swoich, a muszą grzbiet podać wrogom swoim, bo sami zaklęciu popadli; przeto nie będę nadal z wami, póki nie wyplenicie zaklętego dobra z pośród was.
6.KRUSZYŃSKIA przeto nie mogą się synowie Izraelowi ostać wobec wrogów swoich; poddadzą grzbiet wrogom swoim, ponieważ podpadli klątwie. Nie będę nadal z wami, jeśli nie usuniecie klątwy z pośród siebie.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Izraelici nie będą mogli się ostać wobec wrogów swoich i podadzą tyły swoim wrogom, gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą.
8.BRYTYJKADlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą.
9.POZNAŃSKADlatego nie będzie się mógł ostać Izrael przed swymi nieprzyjaciółmi i będzie przed nimi uciekał, bo sprowadził na siebie klątwę. Nie będę z wami, dopóki nie usuniecie spośród was tych, którzy ściągnęli na siebie klątwę.
10.WARSZ.PRASKADlatego synowie Izraela nie mogli się oprzeć swym wrogom. Musieli ratować się ucieczką przed wrogami, ponieważ ich także objęła klątwa. Odtąd nie będę już z wami, jeśli nie uwolnicie się od klątwy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego synowie Israela nie mogą się utrzymać przed swoimi wrogami i muszą podać grzbiet swoim wrogom, bo sami popadli zaklęciu. Nie będę nadal z wami, dopóki nie wyplenicie spośród was zaklętego mienia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego synowie Izraela nie są w stanie przeciwstawić się swoim wrogom. Uciekają przed nimi, bo sami są teraz obłożeni klątwą! Jeśli nie usuniecie spośród was tego, na czym ciąży klątwa, nie pozostanę z wami dłużej.