« Joz 7:15 Księga Jozuego 7:16 Joz 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak Jozue wstaw rano zjedna Israhela każdego we swem pokoleniu i naleziono jest pokolenie Juda.
2.WUJEK.1923A tak Jozue wstawszy rano, przywiódł Izraela, według pokolenia ich, i nalazło się pokolenie Juda.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż wstawszy Jozue rano, rozkazał przystępować Izraelowi według pokoleń ich; i znalazło się pokolenie Juda.
4.GDAŃSKA.2017Jozue wstał więc wcześnie rano i kazał wystąpić Izraelowi według ich pokoleń; i zostało wskazane pokolenie Judy.
5.CYLKOWWstał tedy Jozue wczesnym rankiem i kazał wystąpić Israelitom wedle pokoleń ich; i wyśledzone zostało pokolenie Judy.
6.KRUSZYŃSKIJozue wstał wczesnym rankiem i polecił zbliżyć się Izraelowi wedle jego pokoleń i pokolenie Judy zostało oznaczone.
7.TYSIĄCL.WYD5Jozue wstał wcześnie rano i kazał wystąpić Izraelitom pokoleniami. Wskazane losem zostało pokolenie Judy.
8.BRYTYJKAJozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy.
9.POZNAŃSKANazajutrz wstał Jozue wcześnie rano i rozkazał Izraelitom, by przystępowali według pokoleń. Los padł na pokolenie Judy.
10.WARSZ.PRASKANazajutrz wstał Jozue wczesnym rankiem i kazał podchodzić do siebie Izraelitom według poszczególnych pokoleń. Los padł na pokolenie Judy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus, syn Nuna, wstał wczesnym rankiem oraz kazał wystąpić Israelitom według ich pokoleń; i zostało wyśledzone pokolenie Judy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJozue wstał więc wcześnie rano, polecił Izraelowi wystąpić według plemion i wyłoniono plemię Judy.