« Joz 7:20 Księga Jozuego 7:21 Joz 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyżem uźrzał miedzy plonem płaszcz czyrwony, wielmi dobry a dwieście rublow śrebra, a prawidło złote pięćdziesiąt zaważy mające, pożądałem tego i wziął, i skryłem w ziemi przeciw pośrodku stanu mego, ale śrebro w jamieciem pirzcią przysuł”.
2.WUJEK.1923Ujrzałem bowiem między korzyścią płaszcz karmazynowy bardzo dobry i dwieście syklów śrebra i pręt złoty, pięćdziesiąt syklów ważący, i ułakomiwszy się wziąłem, i skryłem w ziemi przeciw pośrodku namiotu mego, i śrebrom wykopawszy ziemię zakrył.
3.GDAŃSKA.1881Widziałem między łupy płaszcz babiloński jeden, piękny, i dwieście syklów srebra, i pręt złoty jeden, pięćdziesiąt syklów ważący, i pożądałem tego, i wziąłem to, a oto, te rzeczy są zakopane w ziemi, w pośród namiotu mego, a srebro pod niemi.
4.GDAŃSKA.2017Gdy zobaczyłem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście syklów srebra i pręt złota ważący pięćdziesiąt syklów, pożądałem ich i wziąłem je. Oto są one zakopane w ziemi, w środku mego namiotu, a srebro pod nimi.
5.CYLKOWSpostrzegłem między łupem płaszcz piękny z Szynearu, dwieście szekli srebra, i język złoty pięćdziesięciu szekli wagi. I zapragnąłem tych rzeczy, i zabrałem je; leżą oto zakopane w ziemi, w namiocie moim, a pieniądze pod tem.
6.KRUSZYŃSKIUjrzałem wśród łupu jeden piękny płaszcz z Szinar i dwieście syklów srebra, tudzież jeden złoty język o wadze pięćdziesięciu sykli, ułakomiłem się na to i zabrałem je; a oto ukryte są w ziemi w środku mego namiotu, a pod spodem tego znajduje się srebro".
7.TYSIĄCL.WYD5Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearus, dwieście syklóws srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi.
8.BRYTYJKAUjrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie.
9.POZNAŃSKAUjrzałem pomiędzy zdobyczą piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złota ważący pięćdziesiąt syklów; złakomiłem się, zabrałem to i ukryłem w ziemi wewnątrz mego namiotu, a srebro najgłębiej.
10.WARSZ.PRASKAZobaczyłem pośród łupów piękny płaszcz z Szinearu, dwieście sykli srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu sykli. Bardzo chciałem posiąść te rzeczy i zabrałem je. Zakopałem je w ziemi pośrodku mojego namiotu. Srebro znajduje się na samym spodzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spostrzegłem między łupem piękny płaszcz z Szynearu, dwieście szekli srebra oraz złoty język wagi pięćdziesięciu szekli. Zapragnąłem tych rzeczy i je zabrałem; oto leżą w moim namiocie, zakopane w ziemi, a pieniądze są pod nimi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem wśród łupów jeden piękny, babiloński płaszcz, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich - i wziąłem je. Są one zakopane w ziemi wewnątrz mojego namiotu. Srebro jest na spodzie.