« Joz 7:23 Księga Jozuego 7:24 Joz 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Jozue pojąw Achor syna Zaze i śrebro, i p❬ł❭aszcz, i złote pr❬a❭widło, i syny, i dziewki jego, woły, osły i owce, i sta❬n❭ ze wszystkim jimienim, i wszystek Israhel s nim, i wywiodą je do wądołu Achor,
2.WUJEK.1923Wziąwszy tedy Jozue Achana, syna Zare, i śrebro i płaszcz i pręt złoty, syny téż i córki jego, woły i osły i owce, i sam namiot i wszystek sprzęt: (i wszystek Izrael z nim) i wiedli ich do doliny Achor.
3.GDAŃSKA.1881A tak wziąwszy Jozue, i wszystek Izrael z nim, Achana, syna Zarego, i srebro, i płaszcz, i pręt złoty, i syny jego, i córki jego, i woły jego, i osły jego, i owce jego, i namiot jego, i wszystko co miał, wywiedli je na dolinę Achor.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jozue i cały Izrael z nim wzięli Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złota, jego synów i córki, jego woły, osły, owce, namiot oraz wszystko, co miał, i zaprowadzili ich do doliny Akor.
5.CYLKOWJozue zaś wziął Achana, syna Zeracha, pieniądze, płaszcz i język złoty, niemniej jego synów i córki, jego woły, osły i owce wraz z jego namiotem i wszystkiem co doń należało, wobec wszystkich Israelitów i wywiedli ich na dolinę Achor.
6.KRUSZYŃSKIJozue wziął Achana, syna Zeraha, tudzież srebro i płaszcz i język złoty, oraz synów jego i córki jego, i wołu jego, osła jego i stado jego, namiot jego i wszystko, co do niego należało, i cały Izrael z nim i wprowadzili go na dolinę Akhor.
7.TYSIĄCL.WYD5Wziął więc Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinę Akor.
8.BRYTYJKAWtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim, i zaprowadzili ich do doliny Achor.
9.POZNAŃSKAWziął tedy Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz, pręt złota, jego synów, córki, woły, osły i owce, a także jego namiot i w ogóle wszystko, co do niego należało - i w obecności całego Izraela - zaprowadził do doliny Akor.
10.WARSZ.PRASKAJozue, mając obok siebie wszystkich Izraelitów, wziął Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz, złoty pręt, synów i córki Akana, jego woły, osły, owce, namiot i cały jego dobytek. Wszystko to sprowadzili w dolinę Akor,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, syn Nuna, wziął wobec wszystkich Israelitów Achana, potomka Zeracha, oraz pieniądze, płaszcz, złoty język; jego synów i córki; jego byki, osły i owce, wraz z jego namiotem i wszystkim co do niego należało, oraz wyprowadzili ich do doliny Achor.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz, sztabę złota, jego synów i córki, bydło i osły, jego owce i namiot, i całą resztę jego mienia i - z całym Izraelem - zaprowadził ich do doliny Achor.