« Joz 7:24 Księga Jozuego 7:25 Joz 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPgdzie jest powiedział Jozue: „Przeto żeś nas smęcił, smęć cię Pan w tem to dniu”. I ukamionowano je wszystek Israhel i wszytko, coż było jego, ogniem zeżżono jest.
2.WUJEK.1923Kędy rzekł Jozue: Iżeś nas potrwożył, niechże cię wytraci Pan tego dnia. I ukamionował go wszystek Izrael: i wszystko, co było jego, ogniem spalono.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jozue: Przeczżeś nas potrwożył? niechże cię też Pan zatrwoży dnia tego. I ukamionował go wszystek Izrael, i spalili je ogniem, ukamionowawszy je kamieńmi;
4.GDAŃSKA.2017I Jozue powiedział: Dlaczego sprowadziłeś na nas nieszczęście? PAN dzisiaj sprowadzi nieszczęście na ciebie. I cały lud Izraela ukamienował go, a po ukamienowaniu ich spalili ogniem.
5.CYLKOWI rzekł Jozue: Jakżeś wtrącił nas w biedę! I tak niechaj Wiekuisty dnia tego w biedę cię wtrąci! I obrzucili go wszyscy Israelici kamieniami, i spalili ich po ukamienowaniu ich.
6.KRUSZYŃSKII rzekł Jozue: "Jakżeż przywiodłeś nas do zguby! Bóg zgubi cię w dniu dzisiejszym!" I ukamienowali go wszyscy Izraelici. Spalili ich ogniem i ukamienowali ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Jozue powiedział: Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami.
8.BRYTYJKAI rzekł Jozue: Jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście! I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali.
9.POZNAŃSKAI rzekł Jozue: - Jak ty na nas sprowadziłeś nieszczęście, tak niechaj Jahwe dziś ciebie zatraci! Wtedy ukamienował go wszystek Izrael. Spalili ich i ukamienowali.
10.WARSZ.PRASKAgdzie Jozue powiedział: Po cóż ściągnąłeś na nas takie nieszczęście! Oto dziś Jahwe ześle nieszczęście na ciebie. I ukamieniowali go synowie Izraela. [Wszystkich z jego rodziny] spalili, przedtem ich ukamieniowawszy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jezus, syn Nuna, powiedział: O, jakże wtrąciłeś nas w biedę! Tak też, niech tego dnia WIEKUISTY wtrąci cię w biedę. A wszyscy Israelici obrzucili go kamieniami oraz ich spalili po ukamienowaniu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTam Jozue powiedział: Jak ty utrapiłeś nas, tak niech PAN utrapi dziś ciebie! I cały Izrael ukamienował go. Wszyscy ich ukamienowali, po czym spalili ich w ogniu.