« 2Moj 37:24 2 Księga Mojżeszowa 37:25 2Moj 37:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPUdziałał i ołtarz kadzidlny z drzewia setym mający na czworo po jednem ło[t]ktu a na wysokość dwa, z k❬t❭orego węgłow pochodziły rogi.
2.WUJEK.1923Uczynił i ołtarz do kadzenia z drzewa Setym, na cztery strony mający po łokciu, a nazwyż dwa: z którego węgłów wychodziły rogi.
3.GDAŃSKA.1881Uczynił też ołtarz do kadzenia z drzewa sytym, na łokieć wzdłuż, i na łokieć wszerz, czworograniasty, a na dwa łokcie wzwyż, a z niego wychodziły rogi jego.
4.GDAŃSKA.2017Zrobił także ołtarz do kadzenia z drewna akacjowego, na łokieć długi i na łokieć szeroki, kwadratowy, na dwa łokcie wysoki, a z niego wychodziły rogi.
5.CYLKOWI wyrobił ołtarz do kadzenia z drzewa akacyowego; łokieć długość jego, a łokieć szerokość jego, - czworograniasty, - dwa zaś łokcie wysokość jego; z niego wychodziły narożniki jego.
6.KRUSZYŃSKIWykonał też ołtarz wonności z drzewa akacjowego; długość jego łokieć i szerokość łokieć kwadratowy, a wysokość jego dwa łokcie; wystawały z niego rogi.
7.MIESESSporządził ołtarz dla kadzidła z drzewa akacjowego: łokcia długości i łokcia szerokości o kształcie czworoboku, a dwa łokcie wysokości; – z niego [wychodziły] narożniki jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem do spalania kadzidła uczynił z drewna akacjowego ołtarz; jego długość wynosiła jeden łokieć i jeden - jego szerokość, i był kwadratowy, a wysokości miał dwa łokcie. Jego rogi stanowiły z nim całość.
9.BRYTYJKAZrobił też ołtarz do spalania kadzidła z drzewa akacjowego, na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a na dwa łokcie wysoki. Rogi jego stanowiły z nim jedną całość.
10.POZNAŃSKAWykonał też ołtarz kadzielny z drzewa akacjowego długi na jeden łokieć i szeroki na łokieć, kwadratowy, wysoki na dwa łokcie, z rogami stanowiącymi z nim jedną całość.
11.WARSZ.PRASKAZ drewna akacjowego wykonał także ołtarz do spalania kadzidła. Jego długość wynosiła jeden łokieć i szerokość jeden łokieć. Był kwadratowy, wysoki na dwa łokcie. Rogi, które z niego wystawały, tworzyły z nim jedną całość.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto zrobił z drzewa akacjowego ołtarz do kadzenia. Jego długość to łokieć, jego szerokość także łokieć, bo był czworograniasty; zaś jego wysokość to dwa łokcie. Z niego wychodziły jego narożniki.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie [Besalel] zbudował ołtarz kadzidlany. Wykonano go z drewna akacji. Mierzył on łokieć długości i łokieć szerokości - w planie był zatem kwadratem - a jego wysokość wynosiła dwa łokcie. Rogi ołtarza stanowiły z nim jedną całość.