« 2Moj 37:27 2 Księga Mojżeszowa 37:28 2Moj 37:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ty żerdzi udzieła z drzewia setym i pokrył je blachami złotymi.
2.WUJEK.1923A same drążki uczynił z drzewa Setym, i powlókł blachami złotemi.
3.GDAŃSKA.1881Uczynił też drążki z drzewa sytym i powlókł je złotem.
4.GDAŃSKA.2017Zrobił także drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem.
5.CYLKOWI zrobił drążki te z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem.
6.KRUSZYŃSKIDrążki zrobił z drzewa akacjowego i powlókł je złotem.
7.MIESESa drążki te sporządził z drzewa akacjowego i powlókł je złotem.
8.TYSIĄCL.WYD5A drążki wykonał z drewna akacjowego i pokrył złotem.
9.BRYTYJKADrążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
10.POZNAŃSKAOwe drążki wykonał z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
11.WARSZ.PRASKADrążki wykonał z drewna akacjowego i pokrył je złotem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zrobił też z drzewa akacjowego te drążki oraz powlókł je złotem.
13.EIB.BIBLIA.2016Drążki te także zrobiono z drewna akacji i pokryto złotem.