« 2Moj 37:7 2 Księga Mojżeszowa 37:8 2Moj 37:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPanjoł jeden s wirzchu jednej strony a anjoł drugi[ej] s wirzchu drugiej strony, dwa anjoły na obu wirzchu przykrywadła,
2.WUJEK.1923Cheruba jednego na wierzchu jednéj strony, a Cheruba drugiego na wierzchu drugiéj strony, dwu Cherubinów na obu wierzchach ubłagalnie.
3.GDAŃSKA.1881Cheruba jednego na jednym końcu, a Cheruba drugiego na drugim końcu; na ubłagalni uczynił Cheruby na obu końcach jej.
4.GDAŃSKA.2017Jednego cherubina na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Zrobił cherubiny z przebłagalni wystające na obu jej końcach.
5.CYLKOWCheruba jednego - na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego - na brzegu z drugiej strony: z samego wieka wykonał cheruby po obu brzegach jego.
6.KRUSZYŃSKIjeden cherubin z jednego końca ubłagalni, czyli dwa cherubiny na obydwóch jej końcach.
7.MIESEScheruba jednego – na brzegu z tej strony, drugiego zaś cheruba – na brzegu z drugiej strony; z tego wieka wykonał cheruby na obu brzegach.
8.TYSIĄCL.WYD5jednego cheruba na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią po obu jej bokach.
9.BRYTYJKAJednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobił cheruby na obu jego krawędziach.
10.POZNAŃSKAJeden cherub był na jednym końcu, drugi na drugim. Wykonał więc cherubów ustawionych na obu końcach Płyty.
11.WARSZ.PRASKAzostały umieszczone na dwóch końcach przebłagalni, jeden cherub z jednej strony, drugi cherub z drugiej strony. Umieścił je tak, jakby wychodziły z samej przebłagalni, po obu jej końcach.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednego cheruba na brzegu jednej strony, a drugiego cheruba na brzegu drugiej strony; z materiału samego wieka wykonał te cheruby, po obu jego brzegach.
13.EIB.BIBLIA.2016Jednego cheruba umieścił przy brzegu z jednej strony, a drugiego przy brzegu z drugiej strony. Cheruby z pokrywą przebłagania stanowiły całość.