« 1Moj 8:14 1 Księga Mojżeszowa 8:15 1Moj 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan Bog Noemu:
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Bóg do Noego, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg do Noego, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017I Bóg powiedział do Noego:
5.CYLKOWI powiedział Bóg do Noacha, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Noego, mówiąc:
7.MIESESI Bóg powiedział do Noego, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Bóg przemówił do Noego tymi słowami:
9.BRYTYJKAWtedy rzekł Bóg do Noego:
10.POZNAŃSKAWtedy to Bóg przemówił do Noego:
11.WARSZ.PRASKAI powiedział Bóg do Noego:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg powiedział do Noacha, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Bóg polecił Noemu: