« 1Moj 8:16 1 Księga Mojżeszowa 8:17 1Moj 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wszytki źwierzęta, jeż to są z tobą, [i] wszelkiego stworzenia, tak ptaszego jako źwierzęcego, i wszelki żywioł, jeż to po ziemi płozi, wywie z sobą a występ na ziemię ❬...❭”.
2.WUJEK.1923Wszystkie zwierzęta, które są u ciebie ze wszego ciała, tak w ptastwie jako i w bestyach, i we wszelkich płazach, które płazają po ziemi, wywiedź z sobą, a wnidźcie na ziemię: Rośćcie i mnóżcie się na niéj.
3.GDAŃSKA.1881Wszystkie zwierzęta, które są z tobą, z wszelkiego ciała, z ptastwa i z bydła, i z wszelkiej gadziny, płazającej się po ziemi, wywiedź z sobą, a niech się rozpładzają na ziemi, i niech rosną, i rozmnażają się na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które z tobą, z wszelkiego ciała, ptactwa, bydła i wszelkich zwierząt pełzających, które pełzają po ziemi, i niech się rozrodzą na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają na ziemi.
5.CYLKOWWszystkie zwierzęta, które z tobą są, z wszelkiego ciała, - z ptactwa i z bydła, i z wszelkiego robactwa pełzającego po ziemi, - wywiedź ze sobą, aby się roiły na ziemi, a rozradzały i rozmnażały na ziemi".
6.KRUSZYŃSKIWszystkie zwierzęta, które są z tobą, ze wszystkiego ptactwa, ze zwierząt domowych i ze wszystkiego, co porusza się na ziemi, niech wyjdzie z tobą; niech sie rozejdą po ziemi, i niech się rozrodzą i rozmnożą na ziemi".
7.MIESESWszystkie zwierzęta, które są u ciebie, z wszystkich istot cielesnych, z ptactwa, z bydła i płazów wszelakich, pełzających po ziemi, wywiedź ze sobą, ażeby się zaroiły na ziemi, ażeby się rozradzały i rozmnażały na ziemi.
8.TYSIĄCL.WYD5Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: spośród ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają.
9.BRYTYJKAWyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pełzające po ziemi! Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi!
10.POZNAŃSKAWyprowadź też wszystkie żywe istoty cielesne, jakie posiadasz: ptactwo, bydło i wszystkie płazy; niech się rozejdą po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnożą.
11.WARSZ.PRASKANiech też opuszczą arkę razem z tobą wszelkie istoty żywe: ptaki, zwierzęta, płazy czołgające się po ziemi. Niech napełnią ziemię, niech będą płodne i niech się rozmnażają.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, ze wszelkiej cielesnej natury z ptactwa, z bydła i z wszelkiego robactwa pełzającego po ziemi aby się roiły na ziemi, rozprzestrzeniały oraz rozmnażały na ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016Wyprowadź też z arki wszystkie zwierzęta, które były z tobą. Niech wyjdzie wszystko, co żyje: ptactwo, bydło i to, co pełza po ziemi - niech się zaroją, rozrodzą i niech się rozmnożą na ziemi!