« Hiob 29:9 Księga Hioba 29:10 Hiob 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przełożeni głos swój hamowali, a język ich przylegał do ich podniebienia.
2.GDAŃSKA.1881Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
3.GDAŃSKA.2017Głos dostojników cichł, a ich język przylegał im do podniebienia.
4.CYLKOWGłosy książąt milkły, a przylegał im język ich do podniebienia.
5.KRUSZYŃSKIGłos przełożonych zamilkał, a język przylgiwał do ich podniebienia.
6.TYSIĄCL.WYD5Uciszał się głos szlachetnych, ich język do podniebienia przywierał.
7.BRYTYJKAGłos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniebienia.
8.POZNAŃSKACichnął głos przełożonych, a język ich przywierał do podniebienia.
9.WARSZ.PRASKAMilkły głosy wielmożów, przywierał im do podniebienia język.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Milkły głosy władców, a ich język przylegał im do podniebienia.
11.EIB.BIBLIA.2016Milkł również głos przywódców, język przywierał im do podniebienia.