« Hiob 29:15 Księga Hioba 29:16 Hiob 29:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Byłem ojcem ubogich: a sprawy, któréjem nie wiedział, pilniem się wywiadował.
2.GDAŃSKA.1881Byłem ojcem ubogich, a sprawy, którejm nie wiedział, wywiadywałem się.
3.GDAŃSKA.2017Byłem ojcem ubogich, a sprawę, której nie znałem, badałem.
4.CYLKOWByłem ojcem ubogich, a sprawę nieznanego mi badałem.
5.KRUSZYŃSKIOjcem byłem dla ubogich, a sprawę nieznanego wybadałem.
6.TYSIĄCL.WYD5Dla biednych stałem się ojcem i rozstrzygałem spór nieznajomego,
7.BRYTYJKAByłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego.
8.POZNAŃSKAojcem byłem ubogich, sprawę obcego starannie badałem.
9.WARSZ.PRASKAOjcem byłem dla ubogich, rozstrzygałem spory nawet wśród obcych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Byłem ojcem ubogich, a sprawę nieznanego mi – badałem.
11.EIB.BIBLIA.2016Byłem ojcem dla potrzebującego, rzetelnie rozpatrywałem sprawy ludzi obcych.