« Hiob 29:1 Księga Hioba 29:2 Hiob 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktoby mi to dał, abych był wedle dawnych miesiąców, wedle dni, których mię Bóg strzegł!
2.GDAŃSKA.1881Któż mi to da, abym był jako za miesięcy dawnych, za dni onych, których mię Bóg strzegł;
3.GDAŃSKA.2017Obym był taki jak za dawnych miesięcy, za tych dni, w których Bóg mnie strzegł;
4.CYLKOWKtóżby mi pozwolił być jako za miesięcy dawnych, za dni onych, gdy się Bóg mną opiekował.
5.KRUSZYŃSKIKto mi przywróci minione miesiące, dni, kiedy Bóg był. na straży mej;
6.TYSIĄCL.WYD5Obym był taki, jak w dawnych miesiącach, jak w czasie, gdy Bóg mnie osłaniał;
7.BRYTYJKAObym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg,
8.POZNAŃSKAKto mi dawne miesiące przywróci i dni, w których to Bóg czuwał nade mną,
9.WARSZ.PRASKAOch, gdyby mi się znowu wieść zaczęło, jak dawniej przed miesiącami, jak za dni, kiedy Bóg mnie osłaniał,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mi to da, abym był jak za dawnych miesięcy, za owych dni, kiedy Bóg się mną opiekował?
11.EIB.BIBLIA.2016Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg,