« Hiob 29:20 Księga Hioba 29:21 Hiob 29:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy mnie słuchali, czekali wyroku, a pilnie słuchając, milczeli na radę moję.
2.GDAŃSKA.1881Słuchano mię, i oczekiwano na mię, a milczano na radę moję.
3.GDAŃSKA.2017Słuchali mnie i oczekiwali, przyjmowali moją radę w milczeniu.
4.CYLKOWSłuchano mnie i czekano, a milczano wobec zdania mojego.
5.KRUSZYŃSKISłuchano mnie i oczekiwano mnie, i przyjmowano w milczeniu radę moją.
6.TYSIĄCL.WYD5Słuchali mnie w oczekiwaniu, milczeli wobec mej rady.
7.BRYTYJKASłuchano mnie i czekano na mnie, i w milczeniu przyjmowano moją radę.
8.POZNAŃSKASłuchano mnie i oczekiwano, radę mą przyjmowano w milczeniu.
9.WARSZ.PRASKAByli mi posłuszni i czekali na mnie, w milczeniu rad moich słuchali.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchano mnie, czekano, i milczano wobec mojego zdania.
11.EIB.BIBLIA.2016Słuchano mnie i czekano na mnie - i w milczeniu przyjmowano moją radę.