« Hiob 29:24 Księga Hioba 29:25 Hiob 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźlim chciał iść do nich, siadałem pierwszy: a chociem siedział jako król wokoło stojących w wojsku, byłem przecię pocieszycielem smutnych.
2.GDAŃSKA.1881Jeźlim kiedy do nich przyszedł, siadałem na przedniejszem miejscu, i mieszkałem jako król w wojsku, a jako ten, który smutnych cieszy.
3.GDAŃSKA.2017Wytyczałem im drogę, siadałem na czele i przybywałem jak król wśród wojska, jak ten, który smutnych pociesza.
4.CYLKOWGdym kiedy przyszedł do nich, zasiadałem na najprzedniejszem miejscu, przebywałem jako król wśród hufców, jako ten, który smutnych cieszy.
5.KRUSZYŃSKIGdym się udał do nich, na pierwszym siadałem miejscu, mieszkałem jakby król hufcem otoczony, jako ten, który smutnych pociesza.
6.TYSIĄCL.WYD5Drogi im wyznaczałem, zasiadając jak zwierzchnik, przebywałem jak król wśród żołnierzy, jak ktoś, kto smutnych pociesza.
7.BRYTYJKAGdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników.
8.POZNAŃSKAWytyczałem im drogę i stałem na czele, występowałem jak król wśród wojska, jak ten, który strapionych pociesza.
9.WARSZ.PRASKAJa mówię, co mają czynić, ja jestem ich głową, jak król zasiadam wśród tłumów na tronie, jak ktoś, kto smutnych pociesza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy przychodziłem do nich, zasiadałem na najprzedniejszym miejscu; przebywałem jak król wśród hufców; jako ten, co raduje smutnych.
11.EIB.BIBLIA.2016Wybierałem im drogę i byłem wśród nich wodzem, przebywałem jak król wśród swojego zastępu, pocieszałem ich też, kiedy byli w żałobie.