« Hiob 29:3 Księga Hioba 29:4 Hiob 29:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jakom był za dni młodości mojéj, gdy potajemnie Bóg był w przybytku moim:
2.GDAŃSKA.1881Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;
3.GDAŃSKA.2017Taki, jaki byłem za dni swojej młodości, gdy tajemnica Boga pozostawała nad moim namiotem;
4.CYLKOWJakom był za dni młodości mojej, gdy jeszcze Bóg radził nad namiotem moim.
5.KRUSZYŃSKIJakim był za mojej młodości, gdy Bóg przyjaźnie namiot mój nawiedzał,
6.TYSIĄCL.WYD5gdy przeżywałem lata młodości, gdy Bóg ochraniał mój namiot,
7.BRYTYJKAgdy byłem w pełni moich lat, gdy Bóg osłaniał jeszcze mój namiot,
8.POZNAŃSKAO gdybym mógł jeszcze przeżywać lata dojrzałe, kiedy Bóg wspierał przyjaźnie mój namiot,
9.WARSZ.PRASKATak jak to było za dni mej dojrzałości, gdy życzliwość Boga osłaniała mój namiot,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taki, jak za dni mej młodości, gdy zgromadzenie Boga było na terenie mego namiotu.
11.EIB.BIBLIA.2016gdy wciąż cieszyłem się pełnią moich sił, a Bóg czuwał nad moim namiotem,