« 1Moj 27:9 1 Księga Mojżeszowa 27:10 1Moj 27:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które gdy mu przyniesiesz, a naje się, abyć błogosławił, pierwéj niźli umrze.
2.GDAŃSKA.1881I zaniesiesz ojcu twemu, a będzie jadł; dlatego abyć błogosławił, pierwej niż umrze.
3.GDAŃSKA.2017I zaniesiesz twemu ojcu, i będzie jadł, aby ci błogosławił, zanim umrze.
4.NEUFELD.1863I zaniesiesz je ojcu swojemu i będzie jadł, aby ci pobłogosławił przed śmiercią swoją.
5.CYLKOWI zaniesiesz ojcu twemu, a będzie jadł, aby pobłogosławił cię przed śmiercią swoją."
6.KRUSZYŃSKII zaniesiesz ojcu twemu, aby jadł i aby przeto pobłogosławił tobie przed swoją śmiercią".
7.MIESESty zaś zaniesiesz to ojcu, a on będzie jadł gwoli temu, ażeby błogosławił tobie, zanim umrze”.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa.
9.BRYTYJKAPotem zaniesiesz ją ojcu swemu i spożyje ją, aby cię pobłogosławił przed swoją śmiercią.
10.POZNAŃSKAPotem zaniesiesz [to] ojcu do jedzenia, aby cię pobłogosławił, zanim umrze.
11.WARSZ.PRASKAa ty zaniesiesz mu ją i uzyskasz w ten sposób, zanim umrze, jego błogosławieństwo.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaniesiesz twojemu ojcu, i będzie jadł; aby ciebie pobłogosławił przed swą śmiercią.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZaniesiesz je potem ojcu, niech sobie podje, a następnie niech ci udzieli błogosławieństwa, zanim umrze.