« Psal 68:19 Księga Psalmów 68:20 Psal 68:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:22) Bog nasz Bog zbawiony uczynić a gospodnowy, gospodnowy wyścia śmierci.
2.PS.PUŁAWSKI(67:22) Bog nasz Bog zbawione czyniąc a gospodnowy, gospodnowy wyścia śmierci.
3.WUJEK.1923(68:21) Bóg nasz Bogiem zbawiającym: i Pańskie, Pańskie wyjście z śmierci.
4.GDAŃSKA.1881(68:21) On jest Bóg nasz, Bóg obfitego zbawienia; panujący Pan z śmierci wywodzi.
5.GDAŃSKA.2017Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia, Pan BóG wybawia od śmierci.
6.GÖTZE.1937(68:21) Bóg jest dla nas Bogiem wybawienia; u Pana, Pana są wyjścia z śmierci.
7.CYLKOW(68:21) Pan nam Panem wybawienia, a u Boga Pana są od śmierci wyjścia.
8.KRUSZYŃSKI(68:21) O Boże, Tyś dla nas Bogiem zbawienia i Bogiem, Panem uwolnienia od śmierci.
9.ASZKENAZY (68:21) Wszechmocny jest wszechpotęgą ku wybawieniu i w Panu, mym Jehowie są ujścia dla
10.SZERUDA(68:21) Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.
11.TYSIĄCL.WYD1(67:21) Bóg nasz jest Bogiem, co zbawia, i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią.
12.TYSIĄCL.WYD5(68:21) Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią.
13.BRYTYJKA(68:21) Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.
14.POZNAŃSKA(68:21) Bóg nasz to Bóg wybawienia, Jahwe-Pan, i od śmierci może ocalić.
15.WARSZ.PRASKA(68:21) Bóg nasz jest Bogiem, który ocala, Bóg, Pan nasz, ratuje nas przed śmiercią.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:21) Bóg jest nam Bogiem zbawienia i u Pana, WIEKUISTEGO, znajdują się wyjścia ze śmierci.
17.EIB.BIBLIA.2016(68:21) On jest dla nas Bogiem wciąż zsyłającym ratunek, JHWH, nasz Pan, w obliczu śmierci zawsze wskazuje nam wyjście.