« Łuk 24:4 Ewangelia Łukasza 24:5 Łuk 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się one bały i oblicza k ziemi zwiesiły, rzekli k nim: Co szukacie żywiącego z martwemi?
2.WUJEK.1923A gdy się bały a schyliły twarz ku ziemi, rzekli do nich: Co szukacie żywiącego między umarłymi?
3.RAKOW.NTA gdy przestraszone były ony, i schyliły oblicze ku ziemi, rzekli do nich: Przecz szukacie żywiącego między umarłymi?
4.GDAŃSKA.1881A gdy się one bały i schyliły twarz swoję ku ziemi, rzekli do nich: Cóż szukacie żyjącego między umarłymi?
5.GDAŃSKA.2017I przestraszone, schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
6.SZCZEPAŃSKIA gdy one się przestraszyły i pochyliły twarz ku ziemi, rzekli do nich: Czemu szukacie żyjącego między umarłymi?
7.BIESZK.ŁUK.1931Zatrwożone niewiasty spuściły oczy ku ziemi. Lecz mężowie ci rzekli do nich: „Czemu szukacie żyjącego między umarłymi?
8.GRZYM1936I kiedy one w przestrachu pochyliły, się twarzą ku ziemi, tak do nich mówili: Czemu żywego wśród umarłych szukacie?
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się zatrwożyły i pochyliły oblicze ku ziemi, rzekli do nich: Czemu szukacie żyjącego między umarłymi?
10.DĄBR.GR.1961A gdy się zatrwożyły i pochyliły lica ku ziemi, rzekli do nich: Czemu szukacie żyjącego między umarłymi?
11.TYSIĄCL.WYD5Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
12.BRYTYJKAA gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
13.POZNAŃSKAPrzestraszone pochyliły głowy ku ziemi, a oni rzekli: - Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
14.WARSZ.PRASKAA gdy one, lękając się, spuściły głowy, ci powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żywego między umarłymi?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś one stały się przestraszone, a gdy schyliły twarze ku ziemi, powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOne, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: Dlaczego szukacie Żywego wśród umarłych?
17.TOR.NOWE.PRZ.A one przestraszone, skłoniły twarz ku ziemi; wtedy oni powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego między umarłymi?