« 1Sam 4:22 1 Księga Samuela 5:1 1Sam 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Philistynowie wzięli skrzynię Bożą, i zanieśli ją od kamienia pomocy do Azotu.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Filistynowie wzięli skrzynię Bożą, i zanieśli ją z Ebenezer do Azotu.
3.GDAŃSKA.2017A Filistyni wzięli arkę Boga i zanieśli ją z Ebenezer do Aszdodu.
4.CYLKOWFilistyni zaś, zabrawszy arkę Bożą, sprowadzili ją z Aszdodu do Eben Haezer.
5.KRUSZYŃSKIA Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, sprowadzili ją z Eben-Ezer do Aszdodu.
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodus.
7.BRYTYJKAFilistyńczycy zabrali Skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu.
8.POZNAŃSKAFilistyni zaś zabrali Arkę Bożą i sprowadzili ją z Eben ha-Ezer do Aszdod.
9.WARSZ.PRASKAFilistyni, zabrawszy arkę Bożą, przenieśli ją z Eben–Haezer do Aszdod.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Pelisztini zabrali Arkę Boga i sprowadzili ją z Eben–Haezer do Aszdodu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni zaś zdobyli skrzynię Bożą i przenieśli ją z Eben-Ezer do Aszdodu.