« 1Sam 5:9 1 Księga Samuela 5:10 1Sam 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłali tedy skrzynię Bożą do Akkarona: a gdy przyszła skrzynia Boża do Akkaron, zawołali Akkarończycy, mówiąc: Przywieźli do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby nas pobiła i lud nasz.
2.GDAŃSKA.1881Odesłali tedy skrzynię Bożą do Akkaronu; a gdy przyszła skrzynia Boża do Akkaronu, krzyczeli Akkarończycy, mówiąc: Przyprowadzono do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby nas wymordowano z ludem naszym.
3.GDAŃSKA.2017Wysłali więc arkę Boga do Ekronu. A gdy arka Boga przybyła do Ekronu, Ekronici zawołali: Przynieśli do nas arkę Boga Izraela, aby zgładzić nas i nasz lud.
4.CYLKOWWysłali tedy arkę Bożą do Ekronu. Ale gdy przybyła arka Boża do Ekronu, biadali Ekrończycy, wołając: Sprowadzili mi arkę Boga izraelskiego, aby wydać mnie wraz z ludem moim na śmierć!
5.KRUSZYŃSKIPrzesłali tedy Arkę Bożą do Ekronu. Gdy sprowadzono Arkę Bożą do Ekronu, Ekronici podnieśli krzyk, mówiąc: "Sprowadzili do nas Arkę Boga izraelskiego, aby nas wraz z ludem naszym wydać na śmierć!"
6.TYSIĄCL.WYD5Wysłali więc Arkę Bożą do Ekronu. Gdy Arka Boża miała przybyć do Ekronu, zawołali jego mieszkańcy: Przynieśli mi Arkę Boga Izraela, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie.
7.BRYTYJKAWyprawili więc Skrzynię Bożą do Ekronu. A gdy Skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: Sprowadzili do nas Skrzynię Boga izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz.
8.POZNAŃSKAPosłali przeto Arkę Bożą do Ekronu. Gdy Arka Boża przybyła do Ekronu, zawołali Ekronici: - Przynieśli do mnie Arkę Boga izraelskiego, by zgładzić mnie i mój lud!
9.WARSZ.PRASKAWysłali zatem arkę Bożą do Ekronu. Lecz Ekronici natychmiast zaczęli wołać przerażeni: Przysłali do nas arkę Boga Izraelitów, żeby wygubić nas i cały nasz naród.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wysłali Arkę Boga do Ekronu. Ale gdy Arka Boga przybyła do Ekronu, Ekrończycy biadali, wołając: Sprowadzili mi Arkę Boga israelskiego, by wydać na śmierć mnie, wraz z moim ludem!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyprawili zatem skrzynię Bożą do Ekronu.Gdy skrzynia Boża znalazła się w Ekronie, Ekronici zaczęli się burzyć: Dlaczego sprowadziliście do nas skrzynię Boga Izraela? Po to, by pozbawić życia nasz lud?!