« 1Sam 5:10 1 Księga Samuela 5:11 1Sam 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłali tedy i zebrali wszystkie książęta Philistyńskie, którzy rzekli: Puśćcie skrzynię Boga Izraelowego, a niech się wróci na miejsce swoje, a niechaj nas nie zabija i z ludem naszym.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż posławszy zgromadzili wszystkie książęta Filistyńskie, i rzekli: Odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego, a niech się wróci na miejsce swoje, i niech nas nie zabija i ludu naszego; bo był strach śmierci po wszystkiem mieście, a była tam bardzo ciężka ręka Boża.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego zwołali i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich, i powiedzieli: Odeślijcie arkę Boga Izraela, niech powróci na swoje miejsce, aby nie zabiła nas i naszego ludu. W całym mieście panował bowiem śmiertelny strach i bardzo zaciążyła tam ręka Boga.
4.CYLKOWPoczem posłali i zgromadzili wszystkie książęta filistyńskie i zażądali: Odeszlijcie arkę Boga izraelskiego, a niechaj wróci na miejsce swoje, a nie wyda na śmierć mnie wraz z ludem moim! Spadło bowiem przerażenie śmiertelne na całe miasto, zaciążyła tam ciężko ręka Boża.
5.KRUSZYŃSKIA rozesławszy wici, zebrali wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: "Odeślijcie Arkę Boga izraelskiego, niechaj wróci na swoje miejsce, a nie wyda na śmierć mnie wraz z ludem moim". Powstała bowiem trwoga śmiertelna w całym mieście: bardzo tam zaciążyła ręka Boża.
6.TYSIĄCL.WYD5Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich. Powiedzieli do nich: Odeślijcie Arkę Boga Izraela i niech wróci na swoje miejsce, i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu. Popłoch bowiem ogarnął całe miasto; bardzo tam zaciążyła ręka Boga.
7.BRYTYJKAPosłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: Odeślijcie Skrzynię Boga izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża.
8.POZNAŃSKAPosłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich, i zażądli: - Odeślijcie Arkę Boga izraelskiego, niech wróci na swe miejsce; niech nie zabija mnie ani mego ludu. Albowiem strach śmiertelny padł na całe miasto i tak mocno zaciążyła nad nim ręka Boża.
9.WARSZ.PRASKARozesłali tedy gońców do wszystkich przywódców filistyńskich i powiedzieli im: Oddajcie arkę Boga Izraelitów; niech wróci na swoje miejsce, bo inaczej wyginiemy wszyscy, my i cały nasz naród.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem posłali oraz zgromadzili wszystkie książęta pelisztyńskie i zażądali: Odeślijcie Arkę Boga israelskiego! Niech wróci na swoje miejsce i nie wyda na śmierć mnie, wraz z moim ludem! Bowiem spadło śmiertelne przerażenie na całe miasto i ciężko zaciążyła tam ręka Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów więc posłali po wszystkich rządców filistyńskich i wezwali: Odeślijcie stąd skrzynię Boga Izraela. Niech wraca na swoje miejsce. Nikt z nas nie chce, aby zabiła jego i cały nasz lud. Całe miasto ogarnął bowiem paniczny lęk przed śmiercią. Boża ręka zaciążyła tam bardzo mocno.