« 1Sam 5:1 1 Księga Samuela 5:2 1Sam 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Philistynowie wzięli skrzynię Bożą, i wnieśli ją do Zboru Dagon, i postawili ją podle Dagona.
2.GDAŃSKA.1881Wziąwszy tedy Filistynowie onę skrzynię Bożą, wprowadzili ją do domu Dagonowego, i postawili ją podle Dagona.
3.GDAŃSKA.2017Następnie Filistyni wzięli arkę Boga i wprowadzili do świątyni Dagona, i postawili obok Dagona.
4.CYLKOWPoczem wzięli Filistyni arkę Bożą i sprowadzili ją do przybytku Dagona, i ustawili ją przy Dagonie.
5.KRUSZYŃSKIA wziąwszy Filistyni Arkę Bożą, wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona.
6.TYSIĄCL.WYD5Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona, i ustawili przed Dagonem.
7.BRYTYJKANastępnie zabrali Filistyńczycy Skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona, i ustawili ją obok Dagona.
8.POZNAŃSKANastępnie wzięli Filistyni Arkę Bożą, zanieśli ją do świątyni Dagona i postawili ją obok [posągu] Dagona.
9.WARSZ.PRASKAPotem wzięli arkę Bożą i umieścili ją w świątyni Dagona obok jego statuy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Pelisztini zabrali Arkę Boga, sprowadzili ja do przybytku Dagona oraz ustawili ją przy Dagonie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTam wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili obok swojego bóstwa.