« 1Sam 5:2 1 Księga Samuela 5:3 1Sam 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy na świtaniu wstali Azotczanie nazajutrz, oto Dagon leżał twarzą na ziemi przed skrzynią Pańską, i podnieśli Dagona i postawili go zaś na miejsce jego.
2.GDAŃSKA.1881A gdy rano wstali Azotczanie nazajutrz, oto, Dagon leżał twarzą swoją na ziemi przed skrzynią Pańską; i ponieśli Dagona, i postawili go na miejscu jego.
3.GDAŃSKA.2017A gdy nazajutrz rano Aszdodyci wstali, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Podnieśli więc Dagona i postawili go na swoim miejscu.
4.CYLKOWGdy jednak Aszdodejczycy nazajutrz wstali okazało się, źe leżał Dagon przed nią, przed arką Wiekuistego, na ziemi. Wzięli tedy Dagona i ustawili go znowu na miejscu swojem.
5.KRUSZYŃSKIGdy Aszdodczycy wstali nazajutrz, a oto Dagon upadł twarzą swoją na ziemię przed Arką Bożą. Wzięli Dagona i ustawili go na swoim miejscu.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali <i weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że> oto Dagon leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską. Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego miejscu.
7.BRYTYJKAA gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce.
8.POZNAŃSKAGdy następnego dnia wcześnie rano wstali mieszkańcy Aszdod ze snu, [ujrzeli, że] oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed Arką Jahwe. Podnieśli więc Dagona i postawili go na swoim miejscu.
9.WARSZ.PRASKANastępnego dnia mieszkańcy Aszdod, wstawszy rano, zobaczyli, że statua leży zwalona twarzą do ziemi, tuż przed arką Jahwe. Podnieśli więc figurę Dagona i postawili ponownie na tym samym miejscu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy jednak Aszdodejczycy wstali nazajutrz, okazało się, że Dagon leżał przed nią, przed Arką WIEKUISTEGO, na ziemi. Zatem wzięli Dagona i ustawili go z powrotem na swoim miejscu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak Aszdodczycy wstali wcześnie rano i weszli do świątyni, spostrzegli, że Dagon leży twarzą ku ziemi przed skrzynią PANA! Podnieśli go więc i ustawili na jego dawnym miejscu.