« 1Sam 5:3 1 Księga Samuela 5:4 1Sam 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zasię rano nazajutrz wstawszy, naleźli Dagona leżącego twarzą swą na ziemi przed skrzynią Pańską: a głowa Dagonowa i obie dłonie rąk jego ucięte były na progu:
2.GDAŃSKA.1881A gdy zaś wstali rano nazajutrz, oto, Dagon leżał twarzą swoją na ziemi przed skrzynią Pańską; a łeb Dagonowy i obie dłonie rąk jego ułamane były na progu, tylko sam pień Dagonowy został podle niej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy zaś wstali kolejnego dnia rano, oto Dagon leżał twarzą do ziemi przed arką PANA. Głowa Dagona i obie dłonie jego rąk leżały odcięte na progu, z Dagona pozostał tylko tułów.
4.CYLKOWAle gdy i następnego dnia wczesnym rankiem wstali, okazało się znowu, że leżał Dagon przed nią, przed arką Wiekuistego, na ziemi, leżały zaś głowa Dagona i dwie dłonie jego rąk odbite u progu, tylko kadłub Dagona pozostał z niego.
5.KRUSZYŃSKIDnia następnego, wstawszy wczesnym rankiem, a oto Dagon leżał twarzą swoją na ziemi przed Arką Bożą; głowa Dagona, tudzież obydwie jego ręce były na progu, tylko kadłub Dagona pozostał z niego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i obydwie dłonie leżały odcięte na progu; na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona.
7.BRYTYJKAGdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego.
8.POZNAŃSKAGdy wszakże wstali następnego dnia wcześnie rano, oto Dagon [znowu] leżał twarzą do ziemi przed Arką Jahwe. Głowa Dagona i jego dwie odcięte ręce leżały na progu, z Dagona zaś pozostał tylko sam [tułów].
9.WARSZ.PRASKAKolejnego dnia, wstawszy bardzo wczesnym rankiem, zobaczyli, że statua Dagona znów leży, zwrócona twarzą do ziemi, tuż przed arką Jahwe. Tym razem głowa i odcięte dłonie leżały oddzielnie na progu, oddzielnie zaś na swoim miejscu pozostał tułów [Dagona].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, znowu się okazało, że Dagon leżał przed nią, przed Arką WIEKUISTEGO, na ziemi; a leżały: Głowa Dagona i dwie, odbite od progu dłonie jego rąk, tylko pozostał z niego kadłub Dagona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz kiedy zjawili się w świątyni następnego dnia wcześnie rano, Dagon znów leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią PANA. Tym razem jednak głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu. Przed skrzynią leżał tylko tułów.