« 1Sam 5:5 1 Księga Samuela 5:6 1Sam 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz ręka Pańska obciążyła się nad Azotczykami i gubił je: i zaraził na tajemnem miejscu zadnice Azota i granice jego. I wykipiały wsi i pola w pośrodku onéj krainy, i narodziło się myszy, i stało się wielkie zamieszanie śmierci wielkiéj w mieście.
2.GDAŃSKA.1881Tedy była ciężka ręka Pańska nad Azotczany, a gubiła je; bo je zarażała wrzodami na zadnicach, w Azocie i w granicach jego.
3.GDAŃSKA.2017Lecz ręka PANA zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i niszczyła ich. Ukarał ich wrzodami – zarówno Aszdod, jak i jego okolice.
4.CYLKOWI zaciążyła ręka Wiekuistego na Aszdodejczykach i zatrwożył ich i poraził ich guzami opuchłemi, zarówno Aszdod jak dziedzinę jego.
5.KRUSZYŃSKIRęka Boża zaciążyła nad Aszdodczykami, i zatrwożył ich i poraził guzami opuchłymi - Aszdod i posiadłości jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ręka Pańska zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła ich. Ukarał On guzami tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic.
7.BRYTYJKAI zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach; spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach.
8.POZNAŃSKARęka też Jahwe zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu: [Jahwe] zesłał plagi i pokarał ich wrzodami, zarówno Aszdod jak i jego okolicę.
9.WARSZ.PRASKAI tak ręka Jahwe zaczęła ciążyć nad mieszkańcami Aszdod i napełniła ich przerażeniem. Poraził plagą wrzodów wszystkich mieszkańców Aszdod i okolic.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast na Aszdodejczykach zaciążyła ręka WIEKUISTEGO, zatrwożył ich oraz poraził opuchłymi guzami, zarówno Aszdod, jak i jego dzielnicę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRęka PANA zaciążyła też na Aszdodczykach. Niszczyła ich w ten sposób, że w samym Aszdodzie i w jego okolicach ludzie zaczęli cierpieć na bolesne wrzody.