« 1Sam 5:6 1 Księga Samuela 5:7 1Sam 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A widząc mężowie Azotczykowie takową plagę, rzekli: Niech nie mieszka u nas skrzynia Boga Izraelskiego; bo twarda jest ręka jego na nas, i na Dagona, Boga naszego.
2.GDAŃSKA.1881A widząc mężowie z Azotu, co się działo, rzekli: Niechaj nie zostawa skrzynia Boga Izraelskiego z nami; albowiem sroga jest ręka jego przeciwko nam, i przeciwko Dagonowi, bogu naszemu.
3.GDAŃSKA.2017Gdy więc mieszkańcy Aszdodu zauważyli, co się działo, powiedzieli: Arka Boga Izraela nie może z nami zostać, gdyż jego ręka jest surowa wobec nas i wobec Dagona, naszego boga.
4.CYLKOWGdy tedy spostrzegli mieszkańcy Aszdodu, że tak jest, oświadczyli: Nie pozostanie arka Boga izraelskiego nadal u nas, bo legła ręka jego ciężko nad nami i nad Dagonem, bogiem naszym.
5.KRUSZYŃSKIA ujrzawszy mężowie Aszdodu, co się przytrafiło, rzekli: "Niech Arka Boga izraelskiego nie pozostaje u nas, ponieważ ręka jego zaciążyła nad nami i nad Dagonem, bogiem naszym".
6.TYSIĄCL.WYD5Mieszkańcy Aszdodu, widząc, co się dzieje, oświadczyli: Nie może zostać Arka Boga Izraela wśród nas, gdyż twarda się okazała ręka Jego nad nami i nad bogiem naszym, Dagonem.
7.BRYTYJKAGdy tedy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, rzekli: Nie może Skrzynia Boga izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym bogu.
8.POZNAŃSKASkoro mieszkańcy Aszdodu spostrzegli, że tak [się dzieje], orzekli: - Niech Arka Boga Izraela nie pozostaje u nas, gdyż ręka Jego dotknęła nas i Dagona, naszego boga.
9.WARSZ.PRASKAWidząc, co się dzieje, mieszkańcy Aszdod zaczęli mówić: Niech arka Boga Izraelitów lepiej nie pozostaje u nas, gdyż prawica tego Boga zaciążyła nad nami i nad naszym bogiem Dagonem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz gdy mieszkańcy Aszdodu spostrzegli, że tak jest, oświadczyli: Nie pozostanie u nas Arka Boga israelskiego, bo jego ręka ciężko leży nad nami oraz nad naszym bogiem Dagonem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc mieszkańcy Aszdodu zauważyli, co się dzieje, stwierdzili: Skrzynia Boga Izraela nie może pozostać u nas, ponieważ Jego ręka ciąży na nas i na naszym bogu Dagonie.