« 1Sam 5:7 1 Księga Samuela 5:8 1Sam 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A posławszy zebrali wszystkie książęta Philistyńskie do siebie, i rzekli: Co mamy czynić z skrzynią Boga Izrael owego? I odpowiedzieli Gethejczykowie: Niech obwożą w koło skrzynię Boga Izraelskiego. I obwozili wkoło skrzynię Boga Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881A tak obesłali i zebrali wszystkie książęta Filistyńskie do siebie, i mówili: Cóż uczynimy z skrzynią Boga Izraelskiego? I odpowiedzieli: Do Gad niech będzie doprowadzona skrzynia Boga Izraelskiego; i odprowadzono tam skrzynię Boga Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Zwołali więc i zebrali u siebie wszystkich książąt filistyńskich i powiedzieli: Co mamy zrobić z arką Boga Izraela? I odpowiedzieli: Niech arka Boga Izraela zostanie przeniesiona do Gat. I przeniesiono tam arkę Boga Izraela.
4.CYLKOWPoczem posłali i zgromadzili wszystkie książęta filistyńskie do siebie, i rzekli: Cóż począć nam z arką Boga izraelskiego? Oświadczyli tedy: Do Gath niechaj przeprowadzona będzie arka Boga izraelskiego. I sprowadzili tam arkę Boga izraelskiego.
5.KRUSZYŃSKIA rozesławszy wici, zebrali wszystkich książąt filistyńskich nad sobą i rzekli: "Co uczynimy z Arką Boga izraelskiego?" Ci rzekli: "Niech będzie zwrócona do Gath Arka Boga izraelskiego". I sprowadzili łam Arkę Boga izraelskiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Zwołali więc do siebie zebranie wszystkich władców filistyńskich, pytając: Co mamy uczynić z Arką Boga Izraela? Odpowiedzieli: Arkę Boga Izraela trzeba przenieść do Gat. I przeniesiono tam Arkę Boga Izraela.
7.BRYTYJKAWysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie, i powiedzieli: Co mamy czynić ze Skrzynią Boga izraelskiego? A ci odpowiedzieli: Niechaj Skrzynia Boga izraelskiego uda się do Gat. Sprowadzili więc tam Skrzynię Boga izraelskiego.
8.POZNAŃSKAPosłali przeto i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i spytali: - Co mamy zrobić z Arką Boga izraelskiego? Odpowiedzieli: - Do Get należy przenieść Arkę Boga izraelskiego. I przenieśli Arkę Boga izraelskiego do Get.
9.WARSZ.PRASKAPrzez specjalnych wysłanników zwołali wszystkich przywódców filistyńskich i zapytali ich: Co mamy zrobić z arką Boga Izraelitów? A przywódcy odpowiedzieli: Odesłać arkę Boga Izraelitów do Gat. I przeniesiono tam arkę Boga Izraelitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem posłali i zgromadzili do siebie wszystkich pelisztyńskich książąt oraz powiedzieli: Co mamy począć z Arką Boga israelskiego? Więc oświadczyli: Niech Arka Boga israelskiego będzie przeprowadzona do Gath. I tam też sprowadzili Arkę Boga israelskiego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłali więc po wszystkich rządców filistyńskich, zebrali ich u siebie i zapytali: Co mamy zrobić ze skrzynią Boga Izraela? Wówczas Gatyjczycy podsunęli pomysł: Przenieście skrzynię Boga Izraela do nas. I tak też się stało.