« 1Sam 5:8 1 Księga Samuela 5:9 1Sam 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy ją oni obwozili, stawała się ręka Pańska w każdem mieście porażki bardzo wielkiéj, i zarażała męże każdego miasta, od małego aż do większego, i gniły wychodzące zadnie jelita ich. I naradzili się Gethejczycy i poczynili sobie siedzenia skórzane.
2.GDAŃSKA.1881A gdy ją odprowadzili, powstała ręka Pańska przeciw miastu trpieniem bardzo wielkiem, i zarażała męże miasta od małego aż do wielkiego, i naczyniło się im wrzodów na skrytych miejscach.
3.GDAŃSKA.2017A gdy ją przenieśli, ręka PANA powstała przeciwko miastu i dotknęła je wielkim uciskiem. Pokarała mieszkańców miasta, od najmniejszego do największego, i pojawiły się u nich wrzody w ukrytych miejscach.
4.CYLKOWAle zaledwie przeprowadzili ją, dotknęła ręka Wiekuistego miasto porażeniem nader wielkim, i poraził mieszkańców miasta, zarówno małych jak wielkich, a występowały u nich guzy opuchłe.
5.KRUSZYŃSKIA stało się, gdy ją tam sprowadzili, dotknęła ręka Boża miasto porażeniem bardzo wielkim; i dotknął ludzi tego miasta od najmłodszego aż do najstarszego i wystąpiły u nich guzy opuchłe.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy tylko ją przenieśli, ręka Pana dotknęła miasto, [wzbudzając] wielki popłoch wśród mieszkańców miasta; poraziła tak małych, jak i wielkich: wystąpiły na nich guzy.
7.BRYTYJKAA gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie, i ugodził mieszkańców tego miasta, od małego do wielkiego tak, iż wysypały się im wrzody odbytnicy.
8.POZNAŃSKASkoro ją tam przeniesiono, ręka Jahwe dotknęła miasto i wielkie przerażenie padło na nie, pokarał bowiem mieszkańców miasta od najmniejszego do największego: i ukazały się na nich wrzody.
9.WARSZ.PRASKALecz skoro tylko ją tam przeniesiono, ręka Jahwe dała znać o sobie nad tym miastem, a wszystkich ogarnęło wielkie przerażenie: wszystkich bowiem, zarówno dorosłych, jak i dzieci, okryły wrzody.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zaledwie ją przeprowadzili, ręka WIEKUISTEGO dotknęła miasto bardzo wielkim porażeniem. Poraził mieszkańców miasta, zarówno małych, jak i wielkich, więc występowały u nich opuchłe guzy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle gdy ją tam przeniesiono, ręka PANA zwróciła się z kolei przeciw temu miastu. Mieszkańcy wpadli wręcz w popłoch, dlatego że teraz u nich - od najmłodszego do najstarszego - pojawiły się bolesne wrzody.