« 5Moj 17:11 5 Księga Mojżeszowa 17:12 5Moj 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle kto by wspychaję nie chciał posłuchać przykazania kapłańskiego, jenże w tem czasie służy Panu Bogu twemu, a wydanie sądowe, umrze ten człowiek a odniesiesz złość z pośrzodku Israhela,
2.WUJEK.1923A ktoby hardym był, nie chcąc być posłusznym rozkazaniu kapłana, który na on czas służy Panu, Bogu twemu, i dekretu sędziego, umrze on człowiek, i odejmiesz złe z Izraela.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby kto uczynił to z hardości, żeby nie chciał usłuchać kapłana tam postanowionego ku służbie przed Panem, Bogiem twoim, albo sędziego, niech umrze on mąż; i odejmiesz to złe z Izraela,
4.GDAŃSKA.2017A człowiek, który postąpi zuchwale i nie posłucha kapłana pełniącego tam służbę przed PANEM, twoim Bogiem, lub sędziego, poniesie śmierć. Tak usuniesz to zło z Izraela.
5.CYLKOWKtoby zaś postąpił zuchwale, a nie usłuchał kapłana postanowionego tam ku służbie przed Wiekuistym, Bogiem twoim, albo sędziego, - niechaj umrze człowiek ten, i wyplenisz to zło z Israela;
6.KRUSZYŃSKICzłowiek, któryby się uniósł pychą, nie będzie wysłuchany tam przez kapłana, znajdującego się na służbie Jahwe, Boga twego, ani przez sędziego i będzie ów człowiek na śmierć skazany. Tak odwrócisz zło od Izraela;
7.MIESESCzłek ten zaś, który będzie działał butnie, iż kapłana nie usłucha, ustanowionego dla pełnienia służby tam przed Bogiem twoim Wiekuistym, czy też sędziego, – niech ten człowiek zemrze, a ty wytępisz zło[czyńcę] z Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5Człowiek, który pychą uniesiony nie usłucha kapłana ustanowionego tam, aby służyć Panu, Bogu twemu, czy też sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela.
9.BRYTYJKAA jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie u Pana, Boga twego, lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć, i wyplenisz to zło z Izraela.
10.POZNAŃSKAKtokolwiek uniesiony pychą postąpiłby wbrew temu, nie słuchając kapłana pełniącego tam urząd na cześć twego Boga, Jahwe, ani też sędziego, musi ponieść śmierć. W ten sposób usuniesz zło z Izraela,
11.WARSZ.PRASKATen zaś, kto, powodowany pychą, nie usłucha ani kapłana ustanowionego tam, żeby służyć Jahwe, waszemu Bogu, ani sędziego, niech będzie skazany na śmierć. W ten sposób usuniesz zło spośród Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto by postąpił zuchwale i nie usłuchał kapłana, który jest tam postawiony ku służbie przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem, lub sędziego ten człowiek niech umrze. Wyplenisz to zło z Israela,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA ten, kto by zuchwale, pomimo orzeczenia wydanego przez kapłana sprawującego tam służbę dla PANA, twojego Boga, lub orzeczenia sędziego, postąpił samowolnie, poniesie śmierć - i tak wyplenisz tę niegodziwość z Izraela.