« 5Moj 17:13 5 Księga Mojżeszowa 17:14 5Moj 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż wnidziesz do ziemie, ktorąż to Pan Bog ❬twoj❭ da tobie, ❬a❭ odzierżysz ją, a przebywając w niej rzeczesz: „Ustawim nad sobą krola, jakoż ji mają nad sobą wszystcy narodowie w okole”,
2.WUJEK.1923Gdy wnidziesz do ziemie, którąć da Pan, Bóg twój, a posiędziesz ją, i będziesz mieszkał w niéj, i rzeczesz: Postanowię nad sobą króla, jako mają wszystkie narody okoliczne:
3.GDAŃSKA.1881Gdy wnijdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, dawa tobie, a opanujesz ją, i będziesz mieszkał w niej, i rzeczesz: Postanowię nad sobą króla, jako i wszystkie narody okoliczne:
4.GDAŃSKA.2017Gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci PAN, twój Bóg, gdy posiądziesz ją i zamieszkasz w niej, i powiesz sobie: Ustanowię nad sobą króla tak jak wszystkie okoliczne narody;
5.CYLKOWGdy wnijdziesz do ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie, a zdobędziesz ją, i osiędziesz w niej, i powiesz: »ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody, które wokoło mnie«;
6.KRUSZYŃSKIGdy wejdziesz do kraju, który Jahwe, Bóg twój, daje tobie, gdy go posiądziesz i zamieszkasz w nim i rzeczesz: "Chcę ustanowić nad sobą króla, jako mają wszystkie narody mnie otaczające",
7.MIESESSkoro wnijdziesz do Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, zajmiesz go na dziedziczną własność i osiądziesz w nim, a rzekniesz: „Pragnąłbym nad sobą ustanowić króla, jak te wszystkie ludy, które [żyją] dookoła mnie”.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: Chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody,
9.BRYTYJKAGdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: Ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie,
10.POZNAŃSKAGdy wejdziesz do kraju, który da ci twój Bóg, Jahwe, gdy go posiądziesz i zamieszkasz w nim, może pomyślisz sobie: "Chcę ustanowić nad sobą króla, podobnie jak wszystkie narody dookoła mnie".
11.WARSZ.PRASKAKiedy już wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, i już weźmiecie ją w posiadanie, i osiądziecie na niej na dobre, a potem powiecie: Chcielibyśmy mieć nad sobą króla, tak jak to jest u otaczających nas narodów –
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy wejdziesz do ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg ci daje, i ją zdobędziesz, w niej osiądziesz, i powiesz: Ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie okoliczne narody
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, posiądziesz ją, osiądziesz w niej i powiesz sobie: Ustanowię nad sobą króla, tak jak narody, które mnie otaczają,