« 5Moj 17:15 5 Księga Mojżeszowa 17:16 5Moj 17:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż będzie ustawion, nie rozmnoży sobie koni a nie nawroci ludu do Ejipta jeźcow liczbą sąc powyszszon, owszem gdyż jest Pan przykazał wam, aby nikakiej więcej tąż drogą się nie nawracali.
2.WUJEK.1923A gdy będzie postanowiony, nie będzie chował wiele koni, ani zasię wprowadzi ludu do Egiptu, liczbą jazdy zmocniony: zwłaszcza iż wam Pan przykazał, abyście się żadną miarą tąż drogą więcéj nie wracali.
3.GDAŃSKA.1881Tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni nabył, ponieważ wam Pan rzekł: Nie wracajcie się zaś tą drogą więcej.
4.GDAŃSKA.2017Tylko niech nie pomnaża sobie koni ani nie prowadzi ludu do Egiptu, aby nabyć wiele koni, ponieważ PAN wam powiedział: Nie wracajcie tą drogą nigdy więcej.
5.CYLKOWTylko niech nie mnoży sobie koni, ani zwraca ludu do Micraim, dla namnożenia koni, gdyż Wiekuisty powiedział wam: «nie wracajcie drogą tą więcej!»
6.KRUSZYŃSKILecz nie będzie mógł mieć licznych koni i nie poprowadzi narodu do Egiptu, aby mieć liczne konie; Bóg bowiem rzekł wam: "Nie wrócicie więcej na tę drogę".
7.MIESESWszelako niech nie mnoży sobie koni, ani niechaj nie zawraca ludu ku Egiptowi gwoli pomnażaniu koni, gdyż powiedział Wiekuisty do was: „Nie wracajcie więcej drogą tą przenigdy”.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będzie on tylko posiadał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie.
9.BRYTYJKATylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: Nie wracajcie już nigdy na tę drogę.
10.POZNAŃSKANie będzie on mógł mnożyć sobie koni i nie poprowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby przymnożyć koni, albowiem Jahwe powiedział wam: "Nie wolno wam już nigdy wracać na tę drogę".
11.WARSZ.PRASKANiech jednak nie zabiega wasz król o to, żeby mieć wiele koni, i niech nie prowadzi swojego ludu do Egiptu, żeby tam właśnie je znaleźć. Jahwe powiedział wam przecież, byście już nigdy więcej nie wracali tą drogą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko niech nie mnoży sobie koni, ani nie zawraca ludu do Micraim w celu namnożenia koni; gdyż WIEKUISTY wam powiedział: Nie wracajcie więcej tą drogą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech jednak król nie gromadzi zbyt wiele koni, niech nie kieruje ludu z powrotem do Egiptu, by rozbudować konnicę, ponieważ PAN powiedział: Nie wkraczaj już więcej na tę drogę.