« 5Moj 17:5 5 Księga Mojżeszowa 17:6 5Moj 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPO❬d❭ ust dwu świadku albo trzech zginie, ktoż ma zabit być, niżadny nie będzie zabit, gdyż jeden przeciw jemu świadzieczstwo mowi.
2.WUJEK.1923W uściech dwu albo trzech świadków zginie, który będzie zabit: a żadnego niech nie zabijają, gdy jeden przeciw jemu daje świadectwo.
3.GDAŃSKA.1881W uściech dwóch świadków, albo trzech świadków zabity będzie, kto umrzeć ma; niech nie umiera na słowo świadka jednego.
4.GDAŃSKA.2017Na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków ma być zabity skazany na śmierć; nie wolno skazać go na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka.
5.CYLKOWNa zeznanie dwóch świadków albo trzech świadków stracony będzie na śmierć skazany; nie będzie tracony na zeznanie świadka jednego.
6.KRUSZYŃSKINa podstawie dwóch świadków, albo trzech świadków będzie skazany na śmierć; nie może być skazany na śmierć na podstawie jednego świadka.
7.MIESESNa zeznanie świadków dwóch, czy też świadków trzech niech zostanie uśmiercony skazaniec, [ale] nie zostanie uśmierconym na zeznanie jednego świadka.
8.TYSIĄCL.WYD5Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka.
9.BRYTYJKANa podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka.
10.POZNAŃSKANa podstawie wypowiedzi dwóch lub trzech świadków może być zabity [człowiek] skazany na śmierć; nie poniesie śmierci na podstawie zeznań jednego świadka.
11.WARSZ.PRASKANa tego, kto ma być skazany na śmierć, będziecie wydawali wyrok, opierając się na zeznaniach dwóch albo trzech świadków. Świadectwo tylko jednego świadka nie wystarcza do skazania na śmierć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Człowiek skazany na śmierć będzie tracony na zeznanie dwóch świadków, albo trzech świadków; nie będzie tracony na zeznanie jednego świadka.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrok śmierci można wydać na podstawie zeznania dwojga lub trzech świadków. Nie można go wydać na podstawie zeznania jednego świadka.