« 5Moj 17:6 5 Księga Mojżeszowa 17:7 5Moj 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPRęka świadkowa napirwej zabije ji a ręce jinego luda napośledziej nań będą, aby odniosł złość z pośrzodku twego.
2.WUJEK.1923Ręka świadków pierwsza zabije go, a ręka inszego ludu ostatnia rzuci się nań: abyś odjął złe z pośród siebie.
3.GDAŃSKA.1881Ręka świadków będzie na nim najpierwsza, na zabicie jego, a ręka wszystkiego ludu potem; a tak odejmiesz złe z pośrodku siebie.
4.GDAŃSKA.2017Ręka świadków będzie na nim, aby go zabić, a potem ręce całego ludu. Tak usuniesz zło spośród siebie.
5.CYLKOWRęka świadków będzie na nim pierwsza, aby go uśmiercić, a ręka całego ludu na ostatku; i tak wyplenisz to zło z pośród siebie.
6.KRUSZYŃSKIRęka świadków pierwsza się wzniesie, aby go przywieść na śmierć, a następnie ręka całego ludu. I usuniesz zło z pośród siebie.
7.MIESESRęka świadków niech nań padnie wpierw, zaś całego ludu ręka w końcu, a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie.
9.BRYTYJKAŚwiadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud, i wyplenisz zło spośród siebie.
10.POZNAŃSKAŚwiadkowie pierwsi mają podnieść rękę, aby go zgładzić, potem dopiero cały lud. Tak usuniesz zło spośród siebie.
11.WARSZ.PRASKAŚwiadek jako pierwszy podniesie rękę na tego, kto winien umrzeć, a dopiero potem cały lud. W ten sposób usuniecie zło spośród was.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ręka świadków będzie na nim pierwsza, by go uśmiercić, a potem ręka całego ludu; i tak wyplenisz to zło spośród siebie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITRęka świadków jako pierwsza wzniesie się, aby zadać śmierć przestępcom. Potem dołączy ręka ludu - i tak wyplenisz tę niegodziwość spośród siebie.