« 5Moj 17:8 5 Księga Mojżeszowa 17:9 5Moj 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przydę ku kapłanom duchownego rodu i ku sędzi, jenże tego czasu jest, i popytasz się s nimi, ktoryże jest ukaże tobie prawdę sądu.
2.WUJEK.1923I przyjdziesz do kapłanów rodu Lewitskiego, i do sędziego, który na on czas będzie, i pytać się od nich będziesz: którzy oznajmią tobie sądu prawdę.
3.GDAŃSKA.1881I przyjdziesz do kapłanów Lewitów, i do sędziego, który będzie na on czas, i będziesz ich pytał, a oznajmiąć, jako to osądzić masz.
4.GDAŃSKA.2017I przyjdziesz do kapłanów Lewitów, i do sędziego, który w tym czasie będzie urzędował, i poradzisz się ich, a oni oznajmią ci orzeczenie.
5.CYLKOWI przyjdziesz do kapłanów, Lewitów, albo do sędziego, który będzie podówczas, i zapytasz się, i ogłoszą ci wyrok prawa;
6.KRUSZYŃSKIPójdziesz do kapłanów lewickich, do sędziów sprawujących w tym czasie urząd; będziesz się ich radził, a oni ci oświadczą, co jest zgodne z prawem.
7.MIESESprzystąpisz do kapłanów-Lewitów [z pokolenia Lewi], [albo] do sędziego, który będzie w owym czasie, – i zasięgniesz zdania [ich], a oni [o]rzekną ci w tej sprawie spornej, –
8.TYSIĄCL.WYD5Tam udasz się do kapłanów-lewitów i sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, a oni ci dadzą rozstrzygnięcie.
9.BRYTYJKAI przyjdziesz do kapłanów, Lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował, i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem,
10.POZNAŃSKAPójdziesz do kapłanów-lewitów i do sędziego, który w tym czasie będzie pełnił swój urząd; poradzisz się ich, a oni zawyrokują w tej sprawie.
11.WARSZ.PRASKATam odnajdziesz kapłanów – lewitów oraz urzędującego wtedy sędziego. Zasięgniesz ich rady, a oni powiedzą ci, czego domaga się prawo.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i przyjdziesz do kapłanów, Lewitów, albo do sędziego, który wówczas będzie oraz się zapytasz; więc ogłoszą ci wyrok Prawa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzedłożysz tę sprawę kapłanom Lewitom lub sędziemu, który będzie sprawował urząd w tych dniach, i uzyskasz ich orzeczenie.