« Rzym 5:21 List do Rzymian 6:1 Rzym 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574CÓż przeto rzeczemy? Będziem trwać (w) grzechu, aby się łaska rozmnażała? Niech (to) nie będzie.
2.WUJEK.1923Cóż tedy rzeczemy? Będziemże w grzechu trwać, aby łaska obfitowała?
3.RAKOW.NTCóż tedy rzeczemy? Będziemyli trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy rzeczemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała?
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
6.JACZEWSKIMoże przeto powiemy: grzeszmy, abyśmy tem większej doświadczyli łaski?
7.SYMONCóż tedy powiemy? Mamyż trwać w grzechu, aby tem obficiej płynęła łaska?
8.MARIAWICICóż tedy rzeczemy? Będziemy li trwać w grzechu, ażeby łaska była obfitsza?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy powiemy? Będziemyż trwali w grzechu, aby łaska obfitowała?
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc powiemy? Mamyż trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą!
12.BRYTYJKACóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
13.POZNAŃSKACóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu po to, aby łaska w pełni się okazała?
14.WARSZ.PRASKACóż więc powiemy? Czy będziemy trwali w grzechu po to, żeby obfitowała łaska? Ależ nigdy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cóż więc, powiemy? Mamy trwać w grzechu, aby łaska mogła być w obfitości?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoglibyśmy zapytać: Czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę?
17.TOR.PRZ.2023Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza?