« Rzym 6:9 List do Rzymian 6:10 Rzym 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo co umarł, grzechowi umarł raz, a iż żywie, żywie Bogu.
2.WUJEK.1923Bo iż umarł, grzechowi raz umarł, a iż żywie, żywie Bogu.
3.RAKOW.NTBo co umarł, grzechowi umarł raz; A co żywie, żywie Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Bo iż umarł, grzechowi raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga.
6.JACZEWSKIbo że umarł dla grzechu - to raz tylko umarł: a że żyje, - to żyje zawsze dla Boga.
7.SYMONUmarłszy grzechowi, raz umarł: a żyjąc, żyje Bogu.
8.MARIAWICIBo gdy umarł dla grzechu, raz umarł, a gdy żyje, – żyje dla Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Bo że umarł dla grzechu, raz umarł, a że żyje, żyje Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Bo to, że umarł raz, stało się śmiercią dla grzechu, a że żyje, żyje Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.
12.BRYTYJKAUmarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.
13.POZNAŃSKATo bowiem, co umarło, raz na zawsze umarło dla grzechu; to zaś, co żyje, żyje dla Boga.
14.WARSZ.PRASKATo bowiem, że umarł dla grzechu, umarł raz jeden, a że żyje, to żyje dla Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo co umarło umarło dla grzechu raz na zawsze; zaś co żyje żyje dla Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje - żyje dla Boga.
17.TOR.PRZ.2023Bo gdy umarł, raz na zawsze umarł dla grzechu; a gdy żyje, żyje dla Boga.