« Rzym 6:10 List do Rzymian 6:11 Rzym 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i wy, poczytajcie siebie być martwemi jednak grzechowi, lecz żywemi Bogu w Christusie Jesusie.
2.WUJEK.1923Także i wy rozumiejcie, iżeście są umarłymi grzechowi, a żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
3.RAKOW.NTTakże i wy poczytajcie samych siebie umarłymi być grzechowi, a żywiącymi Bogu w Christusie Jezusie Panu naszym.
4.GDAŃSKA.1881Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
6.JACZEWSKIZa takich i wy się też uważajcie: uważajcie się za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
7.SYMONPodobnież i wy o sobie rozumieć macie, żeście umarli grzechowi, a żyjecie Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
8.MARIAWICITakże też i wy rozumiejcie, żeście pomarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
9.DĄBR.WUL.1973Tak i wy rozumiejcie, żeście umarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
10.DĄBR.GR.1961Tak i wy zrozumcie, żeście umarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKAPodobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
13.POZNAŃSKATak również i wy uważajcie się za takich, którzy umarli dla grzechu, a żyją dla Boga w zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem.
14.WARSZ.PRASKATak więc i wy pamiętajcie, że umarliście dla grzechu, ale żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc uważajcie, że wy sami, zaiste, jesteście umarłymi dla grzechu; zaś żyjącymi dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie.
17.TOR.PRZ.2023Tak też i wy, zaliczajcie siebie samych do prawdziwie umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.