« Rzym 6:11 List do Rzymian 6:12 Rzym 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto niech nie króluje grzech wśmiertelnem waszem ciele, żeby go słuchać wżądzach jego.
2.WUJEK.1923Niechże tedy nie króluje grzech w waszem śmiertelnem ciele, żebyście posłuszni mieli być pożądliwościom jego.
3.RAKOW.NTNiechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym waszym ciele, ku temu żebyście usłuchać go mieli w pożądliwościach jego;
4.GDAŃSKA.1881Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnem ciele waszem, żebyście mu posłuszni byli w pożądliwościach jego.
5.GDAŃSKA.2017Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach.
6.JACZEWSKINiech tedy grzech nie panuje w waszem ciele śmiertelnem, abyście nie ulegali poduszczeniom namiętności jego.
7.SYMONNiechże tedy nie króluje grzech w waszem ciele śmiertelnem, iżbyście posłuszni być mieli pożądliwościom jego.
8.MARIAWICINiechże tedy nie króluje grzech w waszem śmiertelnem ciele, byście mieli być posłuszni pożądliwościom jego.
9.DĄBR.WUL.1973Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mieli być posłuszni pożądliwościom jego.
10.DĄBR.GR.1961Niechże tedy nie panuje grzech w waszym śmiertelnym ciele, abyście mieli być posłuszni pożądliwościom jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom.
12.BRYTYJKANiechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego,
13.POZNAŃSKANiech więc nie króluje grzech w waszym umarłym ciele, abyście nie musieli ulegać jego namiętnościom.
14.WARSZ.PRASKANiechże tedy grzech nie panoszy się w waszym śmiertelnym ciele, żebyście nie byli poddani jego namiętnościom,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech grzech nie panuje w śmiertelnym waszym ciele, względem ulegania w jego pragnieniach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim żądzom.
17.TOR.PRZ.2023Niech więc nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mieli być mu posłuszni w jego pożądliwościach;