« Rzym 6:12 List do Rzymian 6:13 Rzym 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani wystawujcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale wystawujcie siebie Bogu jako zmartwych żywe, a członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu.
2.WUJEK.1923Ale ani wydawajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi; ale wydawajcie się Bogu, jako z martwych żywymi, a członki wasze zbroją sprawiedliwości Bogu.
3.RAKOW.NTAni wystawujcie członków waszych zbrojami niesprawiedliwości grzechowi; ale wystawcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywiącymi, i członki wasze zbrojami sprawiedliwości Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi: ale stawiajcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywi, i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu.
5.GDAŃSKA.2017I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
6.JACZEWSKII nie dopuszczajcie, aby członki wasze były narzędziem grzechu: lecz bądźcie oddani Bogu, jako na nowo do życia wzbudzeni; a członki wasze niech służą Bogu, jako narzędzia cnoty,
7.SYMONNie wydawajcie członków ciała waszego na narzędzia nieprawości, lecz, jako ożywieni z martwych, wydawajcie siebie Bogu, a członki wasze Bogu ofiarujcie na narzędzia sprawiedliwości.
8.MARIAWICIAni też nie wydawajcie członków waszych na narzędzia nieprawości grzechowi, ale oddawajcie się Bogu i członki wasze na narzędzia sprawiedliwości, tak jakoście się stali z umarłych żywymi.
9.DĄBR.WUL.1973Ani też nie wydawajcie członków ciała waszego grzechowi na oręż nieprawości, lecz oddawajcie się Bogu jako zmartwychpowstali i żyjący, a członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Ani też nie wydawajcie członków ciała waszego grzechowi na narzędzie nieprawości, lecz oddawajcie się Bogu, jako zmartwychpowstali i żyjący, a członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu.
12.BRYTYJKAI nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
13.POZNAŃSKANie czyńcie również ze swego ciała broni dla nieprawości grzechu, lecz jako zmartwychwstali poświęćcie się Bogu, a wasze ciało niech będzie bronią sprawiedliwości Bożej.
14.WARSZ.PRASKAa wy nie wydawajcie członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Członki zaś wasze oddajcie Bogu jako narzędzia sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie stawiajcie waszych członków grzechowi, jako narzędzi niesprawiedliwości; ale postawcie siebie samych Bogu, jako żyjących z umarłych, a wasze członki jako narzędzia sprawiedliwości Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.2023I nie stawiajcie swoich członków na oręż niesprawiedliwości dla grzechu, ale postawcie samych siebie Bogu, jako żyjących, którzy powstali z martwych, a swoje członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.