« Rzym 6:13 List do Rzymian 6:14 Rzym 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo grzech wam panować nie będzie. Bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską.
2.WUJEK.1923Albowiem grzech nad wami panować nie będzie; boście nie pod zakonem, ale pod łaską.
3.RAKOW.NTGrzech bowiem wam panować nie będzie; Bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem grzech panować nad wami nie będzie; bo jesteście nie pod zakonem, ale pod łaską.
5.GDAŃSKA.2017Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
6.JACZEWSKIalbowiem już teraz grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście już pod panowaniem zakonu, ale pod panowaniem łaski.
7.SYMONAlbowiem grzech nad wami panować nie będzie, boście nie pod zakonem, ale pod łaską.
8.MARIAWICIBo wam grzech nie będzie panował, dlatego że nie jesteście pod Zakonem, ale pod Łaską.
9.DĄBR.WUL.1973Grzech bowiem nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską.
10.DĄBR.GR.1961Grzech bowiem nad wami panować nie będzie, bo już nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską?
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
12.BRYTYJKAAlbowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.
13.POZNAŃSKAGrzech bowiem nie będzie panował nad wami, bo nie jesteście już pod panowaniem Prawa, lecz pod panowaniem łaski.
14.WARSZ.PRASKAGrzech bowiem nie powinien nad wami panować, bo nie znajdujecie się już pod Prawem, lecz pod łaską.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wasz grzech nie będzie już panował, bo nie jesteście pod Prawem Mojżesza, ale pod łaską.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGrzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod Prawem, lecz pod łaską.
17.TOR.PRZ.2023Bowiem grzech nad wami panować nie będzie; bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską.