« Rzym 6:14 List do Rzymian 6:15 Rzym 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż przeto? Będziemli grzeszyć, iż nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Niech (to) nie będzie.
2.WUJEK.1923Cóż tedy? Będziemże grzeszyć, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego, Boże!
3.RAKOW.NTCóż tedy? Będziemyli grzeszyli, iż nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Niech to nie będzie!
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy? Będziemyż grzeszyli, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego Boże!
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
6.JACZEWSKIAle może kto powie: grzeszmy, bo nie mamy nad sobą zakonu, ale jesteśmy pod panowaniem łaski? Bynajmniej, tak nie mówmy.
7.SYMONCóż tedy? Będziem-li grzeszyć, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Przenigdy!
8.MARIAWICICóż tedy? Będziemy li grzeszyć, żeśmy nie pod Zakonem, ale pod Łaską? Uchowaj Boże.
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy? Czy będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Żadną miarą.
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Żadną miarą.
11.TYSIĄCL.WYD5Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą!
12.BRYTYJKACóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy!
13.POZNAŃSKACóż więc? Czy mamy grzeszyć, ponieważ nie jesteśmy pod panowaniem Prawa, lecz pod panowaniem łaski? Na pewno nie!
14.WARSZ.PRASKACóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Prawem lecz pod łaską?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cóż więc? Możemy zgrzeszyć, bo nie jesteśmy pod Prawem, ale pod łaską? Nie może być.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod Prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie!
17.TOR.PRZ.2023Cóż więc? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Z pewnością nie!