« Rzym 6:15 List do Rzymian 6:16 Rzym 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wiecie(li) że do kogo przystajecie za niewolniki na służbę, niewolnicyście (onego) kogo słuchacie, choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwa na sprawiedliwość?
2.WUJEK.1923Nie wiecie, że, komu się stawicie sługami ku posłuszeństwu, sługami jesteście tego, komu posłuszni jesteście: albo grzechowi na śmierć, albo posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
3.RAKOW.NTNiewieciesz, iż komu się stawicie niewolnikami ku posłuszeństwu, niewolnikami jesteście, komu posłuszni jesteście; choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, że komu się stawiacie za sługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni; bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że tego sługami jesteście, komu służycie? Jeżeli służyć będziecie grzechowi: to umrzecie, bo grzech jest śmierć; a jeżeli Bogu służyć będziecie: to zostaniecie usprawiedliwieni.
7.SYMONCzyż nie wiecie, że komu się oddajecie na niewolników pod posłuszeństwo, stajecie się niewolnikami tego, komu posłuszni jesteście: albo grzechu na śmierć, albo posłuszeństwa Bogu, ku sprawiedliwości?
8.MARIAWICIIzali nie wiecie, że jeśli komu się ofiarujecie być sługami ku posłuszeństwu, to stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości?
9.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie się komu w służbę posłuszeństwa, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu na śmierć, czy też posłuszeństwa na sprawiedliwość?
10.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że jeżeli oddajecie się komu w służbę posłuszeństwa, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu – na śmierć, czy też posłuszeństwa – na sprawiedliwość.
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?
12.BRYTYJKACzyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
13.POZNAŃSKACzyż nie wiecie, że jesteście niewolnikami tego, którego słuchacie, a więc oddaliście się w niewolę: czy to grzechowi, prowadzącemu do śmierci, czy też posłuszeństwu, które prowadzi do usprawiedliwienia?
14.WARSZ.PRASKAAleż nigdy. Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami: Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci czy też posłuszeństwa [Bogu], które zapewnia sprawiedliwość?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że komu oddajecie siebie za sługi ku posłuszeństwu, czemu jesteście posłuszni tego jesteście sługami; albo grzechu ku śmierci, albo posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo - to końcem sprawiedliwość.
17.TOR.PRZ.2023Czy nie wiecie, że komu stawiacie siebie samych jako niewolnicy w posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości?