« Rzym 6:16 List do Rzymian 6:17 Rzym 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A chwała Bogu, że bywszy niewolniki grzechu, lecz posłuchaliście serdecznie tego wzoru nauki, do któregoście podani.
2.WUJEK.1923A chwała Bogu, żeście byli niewolnikami grzechu, aleście posłuszni byli z serca tego sposobu nauki, do którego podani jesteście.
3.RAKOW.NTA dzięka Bogu, że bywszy niewolnikami grzechu, usłuchaliście z serca, onego, pod który jesteście poddani, wzoru nauki.
4.GDAŃSKA.1881Ale chwała Bogu, że bywszy sługami grzechu, usłuchaliście z serca sposobu onej nauki, którejście się poddali.
5.GDAŃSKA.2017Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście;
6.JACZEWSKIDzięki Bogu, że chociaż poprzednio byliście sługami grzechu: - to teraz z całego serca oddaliście się na służbę tej nauce, której jesteście wyznawcami.
7.SYMONAle dzięki niech będą Bogu, że wy, którzyście byli niewolnikami grzechu, z serca poddaliście się temu kształtowi nauki, do którego was włożono:
8.MARIAWICIA chwała Bogu, że będąc przedtem sługami grzechu, teraz usłuchaliście z serca tego sposobu nauki, na któryście się wydali.
9.DĄBR.WUL.1973Bogu niech będą dzięki, że będąc sługami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, jakiemu oddani jesteście.
10.DĄBR.GR.1961Bogu niech będą dzięki, że będąc sługami grzechu, staliście się z serca posłuszni nakazom tej nauki, której oddani jesteście.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano,
12.BRYTYJKALecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani,
13.POZNAŃSKADzięki Bogu za to, że - będąc niegdyś niewolnikami grzechu - okazaliście płynące z serca posłuszeństwo nauce, która stała się wzorem waszego postępowania.
14.WARSZ.PRASKAAle Bogu niech będą dzięki za to, że choć byliście kiedyś niewolnikami grzechu, to jednak przylgnęliście [potem] całym sercem do tej nauki, której was powierzono.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale chwała Bogu, że byliście sługami grzechu, a teraz z serca ulegacie względem przekazanego wam wzoru nauki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano,
17.TOR.PRZ.2023Ale Bogu niech będzie wdzięczność, że wy, którzy byliście niewolnikami grzechu, usłuchaliście z całego serca wzoru tej nauki, której zostaliście przekazani.