« Rzym 6:17 List do Rzymian 6:18 Rzym 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wyswobodzeni od grzechu, zniewoleniście sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923A będąc wyzwoleni od grzechu, niewolnikami staliście się sprawiedliwości.
3.RAKOW.NTA będąc wolnymi uczynieni od grzechu, zniewoleniście sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
5.GDAŃSKA.2017A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
6.JACZEWSKIWybawieni od grzechu, staliście się teraz sługami sprawiedliwości.
7.SYMONa wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
8.MARIAWICIA tak będąc wyzwoleni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973Uwolnieni bowiem od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961Uwolnieni bowiem od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.
12.BRYTYJKAA uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości,
13.POZNAŃSKAUwolnieni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
14.WARSZ.PRASKAI tak uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy zostaliście uwolnionymi od grzechu zostaliście uczynieni sługami sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.2023A będąc uwolnieni od grzechu, zostaliście niewolnikami sprawiedliwości.