« Rzym 6:18 List do Rzymian 6:19 Rzym 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:19) Po ludsku mówię, prze mdłość ciała waszego. (6:20) Bo jakoście wystawiali członki wasze niewolniki nieczystocie, i nieprawości do nieprawości, tak i teraz stawcie członki wasze niewolniki sprawiedliwości, do świątobności.
2.WUJEK.1923Po ludzku mówię dla nieudolności ciała waszego. Albowiem jakoście wydawali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz wydawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
3.RAKOW.NTLudzkiego coś mówię, dla słabości ciała waszego. Jakoście bowiem wystawiali członki wasze niewolnikami nieczystości i nieprawości, ku nieprawości; także teraz wystawiajcie członki wasze niewolnikami sprawiedliwości, ku poświęceniu.
4.GDAŃSKA.1881Po ludzku mówię dla mdłości ciała waszego. Albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości: tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
5.GDAŃSKA.2017Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni.
6.JACZEWSKIOtóż, mówię po ludzku z powodu słabości waszej: Jakoście poprzednio używali członków swoich za narzędzia do nieczystości i do wszelkiej niegodziwości, - tak teraz członki wasze niech wam służą jako narzędzia sprawiedliwości i uświęcenia.
7.SYMONMówię sposobem ludzkim dla słabości ciała waszego: Jakoście obracali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawości: tak teraz obracajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, aby róść w świętości.
8.MARIAWICIPo ludzku wam mówię dla nieudolności ciała waszego, że jakoście wydawali członki wasze, aby służyły nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz wydawajcie członki wasze, aby służyły sprawiedliwości ku poświęceniu;
9.DĄBR.WUL.1973Ludzkim sposobem przemawiam dla słabości ciała waszego: jako bowiem wydaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia.
10.DĄBR.GR.1961Ludzkim sposobem przemawiam ze względu na przyrodzoną słabość waszą: jak bowiem wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia.
11.TYSIĄCL.WYD5Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
12.BRYTYJKAPo ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu.
13.POZNAŃSKAZnając słabość waszego ciała, mówię na sposób ludzki: Jak niegdyś wydaliście swe ciało w niewolę nieczystości i bezprawia, pogrążającego was w większe jeszcze bezprawie, tak teraz wydajecie swe ciało w niewolę sprawiedliwości, która przywiedzie was do uświęcenia.
14.WARSZ.PRASKAZe względu na waszą przyrodzoną słabość będę mówił czysto po ludzku: jak ongiś wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, która prowadziła do dalszego znieprawienia, tak teraz wydajecie wasze członki na służbę sprawiedliwości, która zapewni wam uświęcenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po ludzku mówię, z powodu choroby waszej cielesnej natury. Bowiem jak postawiliście wasze członki dla bezprawia, jako służące zepsuciu i bezprawiu tak teraz postawcie wasze członki jako służące sprawiedliwości dla uświęcenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPozwólcie, że użyję przykładu z życia, ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości - dla uświęcenia.
17.TOR.PRZ.2023Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Tak jak bowiem postawiliście swoje członki w niewolę nieczystości i nieprawości, by czynić nieprawość, tak teraz postawcie swoje członki w niewolę sprawiedliwości ku uświęceniu.